0

Bir bireyin, grubun, iktidarın başkasına bağlı olmama, ilişki dışında özgür kalma niteliği.[1]


[1] “Bağımsızlık”, Büyük Larousse, c. III, s. 1194.

 B
Türkçe Tarih

Bağımsızlık Bildirgesi

Önceki yazı

Yorumlar