0

Tahta çıkış törenleri. Ölüm veya hal gibi sebeplerle boşalan tahtın en kısa zamanda doldurulması, herhangi bir iktidar boşluğunun yaşanmaması için cülus töreninin mümkün olan en kısa zamanda yapılması esastır. Normal şartlar altında sarayda ölen bir padişahın yerine geçecek olan veliaht şehzadenin en kısa zamanda hazırlandığı, ölen padişahın cenazesi hazırlanmadan önce devlet erkanı, ordu temsilcileri ve ulemanın katılımıyla derhal cülus merasiminin yapıldığı bilinmektedir. Padişah, sefer veya göç nedeniyle başka bir yerde ölmüşse cülus töreni payitahtta veya ölen padişahın olduğu yerde gerçekleştirilmiştir.[1]


[1] Ebru Baykal, “Osmanlılarda Törenler“, (Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Edirne 2008, s. 13.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çağdaşlaşma

Sonraki yazı

Yorumlar