0

Posta ulaklığı ile muharebe hizmetlerinde bulunan ve daha ziyade hükümdar alaylarında mevkiin önünde yürüyerek hizmet eden neferler.[1]


[1] Ümit Koç, “XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Çavuşluk Teşkilatı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, sy. 2, 2002, s. 397.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çarşamba Divanı

Önceki yazı

Yorumlar