0

Toplumsal yapıdaki çoğulculuğu dikkate alarak oluşturulan ve kültürünün hâkim olduğu demokrasi anlayışı.[1]


[1] Oktay Uygun, “Demokrasinin Çoğunlukçu ve Çoğulcu Modelleri: İki Bin Beş Yüz Yıllık Bir Tartışmanın Analizi”, Çoğulcu Demokrasi Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları Toplantısı, (5-6 Haziran 2010), Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2011, ss. 40-53.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çoğul Toplum

Önceki yazı

Çok Partili Sistem

Sonraki yazı

Yorumlar