0

Birinci Cihan Harbinin sonunda savaş esnasında bozulan dünya düzenini yeniden tesis etmek,  uluslararası barışı korumak ve Versailles Antlaşması ile oluşturulan Avrupa siyasetinin devamlılığını muhafaza etmek amacıyla galip devletler tarafından kurulan siyasi oluşum.[1]


[1] Şayan Ulusan, “Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne (Cemiyet-i Akvam) Girişi”, ÇTTAD, VII/16-17, Bahar-Güz 2008, s. 238.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Yorumlar