0

Bölük ve cemaat olarak iki kısma ayrılan Kapıkulu ocaklarının yaya kısmı. XV. yüzyıl ortalarından itibaren var olduğu bilinmektedir. Yeniçerilere ait ok, yay, tüfek, kılıç, kazma, kürek, barut, fitil, kurşun, zırh, tulga, harbe gibi harp levazımatının tedarik, bakım ve muhafazası cebeciler tarafından yapılmaktadır. Cebecilerin bu malzemeleri cepheye götürdüğü, orada yeniçerilere dağıttığı, savaş sonrasında da tekrar toplayıp bakıma ihtiyacı olanların bakımını yaptığı kayıtlara geçmiştir. Cebeci ocağının en büyük kumandanı, cebecibaşı olup, bundan sonra kıdem olarak ocak kethüdası gelmektedir.[1]


[1] Ali Apalı, “Osmanlı Devleti’nde Mevacib Defterleri ve Bazı Doğu Kalelerindeki Cebeciyanların Mevacib Muhasebe Kayıtları”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21/2, Haziran 2017, s. 590.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Carter Doktrini

Önceki yazı

Cebel-i Lübnan

Sonraki yazı

Yorumlar