0

Türklerin at üzerinde, ağır ve kalın bir sopa kullanarak oynadıkları tören ve meydan oyunu. Orta Asya’da yasayan Türkler, barış zamanlarında at ve askerlerini zinde ve kuvvetli tutabilmek için atlı cirit oyununu bulmuş, insanları fiziksel ve ruhsal olarak eğitmişlerdir.[1] Atlı Cirit’in Ergenekon’dan itibaren Türkler tarafından oynandığı ileri sürülmektedir.[2]


[1] Nurhan Koçan, “Geleneksel Sporlarımızdan Ciritin Rekreasyon Amacı İle Günümüze Uyarlanması”, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, c. 2, sy. 1, 2007, s. 31.

[2] Uğur Karcıoğlu, “Türk Kültüründe Atın Önemi ve Ata Sporlarımızdan Atlı Cirit Oyunu”, Anasay  Dergisi, sy. 2, 2017, s. 174.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Cilalıtaş Çağı (Neolitik Dönem)

Önceki yazı

Cizvit Tarikatı

Sonraki yazı

Yorumlar