0

Savaşlarda hükümdarın başının üstünde tutulan saltanat şemsiyesi.[1]


[1] Salim Koca, “İlk Müslüman Türk Devletleri’nde Teşkilât”, Türkler, c. V, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 155.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çevreleme Politikası

Sonraki yazı

Yorumlar