0

Galata, Üsküdar ve Eyüp kadılarının katılımıyla İstanbul’un çeşitli sorunlarını görüşmek üzere her çarşamba sabahı veziriazamın sarayında, veziriazamın başkanlığında toplanılan divan.[1]


[1]İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara: Cedit Neşriyat, 2012, s. 222.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çandarlı Ailesi

Önceki yazı

Yorumlar