0

Ziraat yapılan yer, bir çift öküzün işleyebileceği arazi.[1]


[1] Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, s. 119.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Çift-Hane Sistemi

Önceki yazı

Çivi Yazısı

Sonraki yazı

Yorumlar