0

Osmanlı İmparatorluğunda XVI. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkan ve Anadolu kırsal kesimindeki sosyal ilişkilerin dengesini uzunca bir süre alt üst eden isyan hareketleri,[1] silahlı mücadele.[2]


[1] Fatma Acun, “Celâlî İsyanları (1591-1611)”, Türkler, c. IX, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 706. ; Mehmet Ali Ünal, “Devlet İçi İktidar Mücadelesinin Bir Unsuru Olarak Eşkıyalık ve Ayrılıkçı Hareketler”, Osmanlı’dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör, (ed. Osman Köse), Samsun: İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü Yayını, 2017, s. 4.

[2]Mustafa Akdağ, “Celâli İsyanlarının Başlaması”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dergisi, 4/1, 1945, s. 37.

 C - Ç
Türkçe Tarih

Cedid Eşrefi

Önceki yazı

Yorumlar