0

Sultan Abdülmecid adına basılan paralar. Abdülmecit döneminde 1 Şubat 1844 tarihinden itibaren 1.202.392.600 kuruş değerinde altın sikke, 414.571.775 kuruş değerinde gümüş sikke basılmıştır. Yüzlük veya yüzlük mecidiye denilen altın sikkeler; 0.9161/2 milyem saf altındı.  Yüz kuruşluk bir adedinde 2 dirhem 4 kırat altın vardı. 100 kuruşluk altının gerçek gram cinsinden değeri, 6 gram 614 miligram halis altın, 602 miligram bakır içermekteydi. 20, 10, 5, 1 kuruşluk ve 20 paralık basılan gümüş sikkeler; 0,830 milyem (Binde 830 halis gümüş) ayarında ve ± 0.03 kanunen müsaade edilen fark ile darbına müsaade edilmiştir. 20 kuruşluk adedinde 24 gram 55 miligram gümüşe muadildir. 20 kuruşluğun gerçek değeri ise; 19 gram 945 miligram halis gümüş, 4 gram 110 miligram bakır içermektedir. Mecidiye kuruşunun her biri 1 gram 202 miligram vezninde idi.[1] 110 Mecidiye Kuruş, bir İngiliz Lirası’na eşdeğerdi.[2]


[1] Ömer Açıkgöz, “Osmanlı Para Politikasında Reform Çabaları: 1800-1844 Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sy. 12, 2010, ss. 376-382.

[2] M. Özgür Yanardağ, “19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Para Düzeni: Kâğıt Para Kullanımına Geçiş Aşamalarının İktisadi Analizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 8, sy. 36, Şubat 2015, ss. 920-927.

 M
Türkçe Tarih

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

Önceki yazı

Medeniyet

Sonraki yazı

Yorumlar