0

Osmanlı İmparatorluğunda devlete ait olan tüm menkul ve gayrimenkuller.[1]


[1] Cemile Şahin,”Osmanlı Toprak Sistemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, JASSS, c. 5, sy. 6, Aralık 2012, s. 434.

 M
Türkçe Tarih

Minyatür

Önceki yazı

Mîsâk-ı Millî

Sonraki yazı

Yorumlar