0

Kişi ile nesne arasındaki ilişki.[1] İnsanla tabiat ve insanla insan arasındaki ilişkiyi kapsayan[2] yasal bir yetki.[3] Bir kişiye bir mal üzerinde, yasaları ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği sürece, düşünülebilecek her türlü egemenliği sağlayan hak.[4]


[1] Hasan Tahsin Fendoğlu, Hukuk Tarihimizde Temel Haklar, Konya: Mimoza Yayınları, 1994, s. 143.

[2] Adnan Güriz, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976, s. 12.

[3] Pierre-Joseph Proudhon, Mülkiyet Nedir?, (çev. Devrim Çetinkasap), İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013, s. 47.

[4] Özcan Karadeniz Çelebican, Roma Eşya Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 2006, s. 91.

 M
Türkçe Tarih

Mülazemet

Önceki yazı

Mülkname

Sonraki yazı

Yorumlar