0

Hatırlatmak üzere yazılan ve sunulan teskere, hatıra gelen bir şeyin -unutulmamak için- içine yazıldığı kağıt, defter,[1]  bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota.[2]


[1] Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 676.

[2] Türkçe Sözlük, s. 1417.

 M
Türkçe Tarih

Muhafazakarlık

Önceki yazı

Yorumlar