0

Viyana düzeninin mimarı Metternich’in birleşik Avrupa idealini uygulamaya çalıştığı 1815-1848 yılları arasındaki dönemi.[1]


[1] Hüner Tuncer, Osmanlı- Avusturya İlişkileri (1789-1856), İstanbul: Kaynak Yayınları, 2008, s. 54. ; Hayrettin Pınar, “Mehmed Ali Paşa İsyanı ve Metternich’in Osmanlı Siyaseti”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11, sy. 2, 2011, ss. 157-159.

 M
Türkçe Tarih

Meşrutiyet Dönemi

Önceki yazı

Metternich Sistemi

Sonraki yazı

Yorumlar