0

Ulus devletlerin kurulmasının engellenmesi suretiyle imparatorlukların ömrünü uzatmayı hedefleyen Avusturya Başbakanına ait statükocu sistem,  Fransız İhtilali’ni adeta yok sayarak XVIII.yüzyıldan miras alınan denge kavramı ile felsefi bir çerçeveye kavuşturulan güçler dengesi. 1866 Avusturya-Prusya savaşına kadar Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun iki önemli unsuru olan Avusturya ve Prusya, Avrupa’daki iktidar mücadelesini ittifaklar ya da savaşlarla değil daha çok imparatorluk kurumlarını manipüle ederek sürdürüyorlardı. Napoleon sonrası düzenin tesisi ve özellikle Avusturya’nın istikbali için Metternich,  monarşinin meşruiyetinin Avrupa genelinde yeniden canlandırılması ve düzenin zorla değiştirilmesinin engellenmesi gerektiğini öne sürmüştür.[1]


[1] John Breuilly, Avusturya, Prusya ve Almanya’nın Oluşumu (1806-1871), (çev. Ali Selman), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019, s. 21. ; Pınar, “Mehmed Ali Paşa İsyanı ve Metternich’in Osmanlı Siyaseti”, ss. 157-159.

 M
Türkçe Tarih

Metternich Çağı

Önceki yazı

Mevlevilik

Sonraki yazı

Yorumlar