0

James Monroe 2 Aralık 1823’te Kongre’ye sunduğu bir mesajdan doğan ABD dış politikası.[1] Monreo doktrini ile ABD Amerika kıtasını Avrupalıların gelecekteki kolonileştirmesi için bir alan olarak görmediğini, ABD’nin Avrupalı ​​güçlerin savaşlarında yer almayacağını ve kıta Amerikasında yer alan kolonilere müdahale etmeyeceğini beyan etmiştir.[2]


[1] The Monroe Doctrine: President Monroe’s Message At the Commencement of the First Session of the Eighteenth Congress, 2 December 1823.

[2] Colby N. Chester, “The Present Status of the Monroe Doctrine”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 54, July 1914, ss. 20-21.

 M
Türkçe Tarih

Yorumlar