0

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra, yeni kurulan İslam devletinin anayasası mesabesinde olmak üzere yazdırdığı rivayet edilen meşhur mukavelename,[1] günün koşulları gereği, Mekke’deki İslam muhaliflerine karşı Medine’de birliği sağlamak, hicret eden Müslümanlar ile diğer insanların huzurunu temin etmek, şehrin başkanı olduğunu tescillemek üzere yapmış olduğu[2] uzlaşmaya dayalı  üst metin.[3]


[1] Mehmet Erdem, “Medine Vesikası’nın Maddelendirilme Şekli ve Türkçe Çevirileri Üzerine Bazı Mülahazalar”,  JASSS, c. 5, sy. 8, 2012, s. 525.

[2] Murat Akarsu, “Medine Sözleşmesi’nin Anayasallığı”, Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 1, sy. 2, 2018, ss. 420-424.

[3] Abdurrahman Demirci, “Medine Vesikası: Oluşum Süreci ve Zimmet Antlaşmalarına Etkisi”, İSTEM, sy. 19, 2012, s. 254.

 M
Türkçe Tarih

Medeniyet

Önceki yazı

Yorumlar