0

Ateşkes, bırakışma.[1] Mütareke sulh demek değildir,[2] bir olağanüstü/ara dönemi simgeler.[3]


[1] Türkçe Sözlük, s. 1442.

[2]Tasvir-i Efkâr, “Sefaletin Önüne Nasıl Geçeceğiz”, 02 Ocak 1919, s. 1.

[3] Bünyamin Ayhan, “Olağanüstü Durumlarda Toplumsal Dayanışma ve Bütünleşmeye Basının Katkısı: Milli Mücadele Dönemi Türk Basını”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 19, 2008, s. 78.

 M
Türkçe Tarih

Mütareke Dönemi

Önceki yazı

Mütegallibe

Sonraki yazı

Yorumlar