0

Yabancılaşma biçimlerinin ve mekanizmalarının ortadan kaldırılmasıyla[1] sosyal dünyanın farklı bir şekilde düzenlenebileceğini işaret eden sistem, temelini Karl Marx ve  Friedrich Engels’in çalışmalarının oluşturduğu doktrin.[2]


[1] Akbar Rasulov, “A Marxism for International Law: A New Agenda”, The European Journal of International Law, vol. 29, no. 2, 2018, s. 633.

[2] Josiah Heyman, “Marxism”, International Encyclopedia of Anthropology, (ed. Hilary Callan), John Wiley & Sons 2018, s. 1.

 M
Türkçe Tarih

Marshall Planı

Sonraki yazı

Yorumlar