0

Bir dine bağlı herhangi bir zümrenin bütün fikir ve yaşam tarzlarının tamamı, inanç ve toplum yönetimi, ibadet ve insanlar arası muameleler konusunda, dinin asli ve kesin kuralları dışında, tali kurallarıyla ilgili fikir üretmek suretiyle oluşan, birbirinden farklı düşünce ve yorumlar sistemi ile bu düşünce ve yorumları benimseyen fertler ve sosyal gruplar,[1] İslamın itikadi ve ameli sahadaki düşünce ekolleri.[2]


[1] Mustafa Tekin, “Dinî Düşünce Çeşitliliğinin Dinî-Toplumsal Tezahürleri Olarak Mezhepler”, İslami Araştırmalar Dergisi, 29/2, 2018, ss. 233-234.

[2] Hasan Onat, “Mezhep Kavramı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri”, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, sy. 6, 2004, s. 7.

 M
Türkçe Tarih

Mevlevilik

Önceki yazı

Mezopotamya

Sonraki yazı

Yorumlar