0

Adını Mondros Bırakışma Belgesinden alan dönem.  Mütarekenamenin imza tarihinden (30 Ekim 1918), Osmanlı saltanatının kaldırılmasına değin (1-2 Kasım 1922) süren dört bunalım yılı.[1]


[1] Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, c. II, s. 3.

 M
Türkçe Tarih

Müsadere

Önceki yazı

Mütareke

Sonraki yazı

Yorumlar