0

Varlığın veya gerçekliğin maddi olduğunu savunan ve maddeyi kainatın temel unsuru sayan düşünce,[1] ontolojide maddeyi değişmez, aktif ve dinamik bir ilke olarak kabul eden, ruh ve fikir gibi manevi cevherlerin bu maddenin bir tezahürü olduğunu iddia eden yahut bunları inkar eden okullar.[2]


[1] Mehmet Akgün, Materyalizmin Türkiye’ye Girişi ve Etkileri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1998,  s. 11.

[2] S. Hayri Bolay, Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınevi, 1999, s. 285.

 M
Türkçe Tarih

Yorumlar