0

Coğrafi sınırları, vergi tür ve miktarları belirlenmiş hazineye ait önemli gelir kaynakları.[1] Mukataaların konusu aden ocağı, tuzla, darphane, dalyan gibi gerçek bir işletmeye tasarruf hakkı veya gümrük, ispence gibi bazı resim ve vergilerin tahsilidir.[2]


[1] Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, İstanbul: Gerçek Yayınları, 1993, s. 127.

[2] Halil Salihlioğlu, “Bir Mültezim Zimen Defterine Göre XV. Yüzyıl Sonunda Osmanlı Darphane Mukataaları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, c. 23, sy. 1-4, 1963, s. 146.

 M
Türkçe Tarih

Mübadele

Sonraki yazı

Yorumlar