0

1947’de Harry Truman’ın kongreye sunduğu plan, ABD dış politika hamlesi. Avrupa devletlerinin bozulan ekonomik sistemlerinin düzeltilmesi ve artan komünizm tehlikesinin önlenmesi için ABD’nin katılımcı ülkelere yaptığı 13 milyar dolar civarındaki yardım.[1]


[1] Metin H. Onaran, “Marshall Planı”, İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, c. 7, İstanbul 1952, s. 181.

 M
Türkçe Tarih

Yorumlar