0

Hıristiyan dini liderlerin, dini öğreti ve pratikler için kararlar vermek üzere toplanmaları.[1]


[1] Alparslan Yalduz, “Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili“, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, c. 12, sy. 2, 2003, s. 258.

 K
Türkçe Tarih

Konjonktür

Önceki yazı

Yorumlar