0

Para ya da para yerine geçenlerin değiştirilmeleriyle ilgili işlemler. Değiştirmek anlamındaki Latince cambiare deyiminden türetilmiştir. Ülkeler arası ticaretin başlamasıyla ulusal paraların yabancı paralarla ya da altınla değiştirilmesi zorunluğu doğmuştur. Kambiyo deyimi belli anlamlarda hem bu işlemi, hem de paraların karşılaştıkları pazarı, aynı zamanda çevrilmesi gereken paraları ve çevrilme fiyatını dile getirir.[1]


[1] Hançerlioğlu, Ekonomi Sözlüğü, s. 202.

 K
Türkçe Tarih

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT)

Sonraki yazı

Yorumlar