0

Yılın belirli günlerinde hükümdarlar tarafından hükümdarlık alameti olarak devlet ileri gelenlerine ve halka verilen, devlet işlerinin görüşülüp kararlaştırıldığı, eğlencelerin tertip edildiği bir tür toplantı, yapı ve fonksiyonları itibariyle millet meclisi.[1]


[1] Aysel Erdoğan, “İslamiyet’ten Önce Türk Devletlerinde Meclis Anlayışı: Toy, Kengeş, Kurultay Örneği”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11, sy. 1, Nisan 2014, ss. 40-42.

 K
Türkçe Tarih

Kullukçular

Önceki yazı

Kurumsal İktisadi Aktarım

Sonraki yazı

Yorumlar