0

Osmanlı İmparatorluğunda hem politik hem de malî amaçlarla kullanılan[1] andlaşma, geçici ve sürekli olarak bir memlekette yaşayan yabancı uyruklu kişilere tek taraflı olarak tanınmış hak ve imtiyazlar.[2]


[1] Ali İhsan Bağış, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk Müslüman Burjuvazisi Oluşturma Çabaları”, Osmanlı, c. 3, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s. 543.

[2] Zekeriya Türkmen, “Osmanlı Devletinde Kapitülasyonların Uygulanışına Dair Toplu Bir Bakış”, OTAM, sy. 6, 1995, s. 326.

 K
Türkçe Tarih

Kapitalizm

Önceki yazı

Kaptan-ı Derya

Sonraki yazı

Yorumlar