0

Tarih boyunca bir kara ülkesi olan Sovyet Rusya ve Almanya tarafından benimsenen ve Ural Dağlarının batısındaki Moskova-Türkiye arasında bulunan Kalpgah’a hakim olanın Avrasya’ya (Avrupa ve Asya kıtalarının bütününe), Avrasya’ya hakim olanın Eski Dünya Adasına (Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının bütününe), Eski Dünya Adasına hakim olanın ise Dünyaya hakim olacağı iddia eden İngiliz coğrafyacı Mac Kinder’a ait teori.[1]


[1] Veli Köroğlu, “Jeopolitik ve Jeopolitik İlminin Nüfus Unsuru Açısından Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1/1, Aralık 2004, s. 29.

 K
Türkçe Tarih

Kaptan-ı Derya

Önceki yazı

Karaborsa

Sonraki yazı

Yorumlar