0

Kadınlar için KONTES. Avrupada markiden yada markiliğin bulunmadığı ülkelerde dükten sonra gelen soylulara verilen unvan.[1]


[1] “Kont”, Ana Britannica, c. 19, s. 248.

 K
Türkçe Tarih

Kooperatif

Sonraki yazı

Yorumlar