0

I. Ahmed devrinde başlatılan Osmanlı hanedanına mensup erkeklerin yetiştirilme usulü, iktidar namzetlerinin gözetim altında tutulması.[1]


[1] Cevdet Kırpık, “II. Meşrutiyet’ten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 21, Mayıs 2010, ss. 100-101.

 K
Türkçe Tarih

Kadrocular

Önceki yazı

Kafilü’s-Saltana

Sonraki yazı

Yorumlar