0

T biçiminde bir kalıba sahip, uzun kollu bir elbise.  Çeşitli renk ve biçimlerde yapılan kaftanların önleri açık olup, astarlı veya astarsız bele, diz kapaklarına veya topuklara kadar inen boylarda olabilir. Yakalar yuvarlak şekilde kapalı, yada v şeklinde sağdan sola veya soldan sağa açıktır. Kaftanların beden kısmı vücudu sarar ve düğme ile bele kadar iliklenir veya düğmesiz olur. Belde kemer veya kuşak bulunur. Kaftanlar Osmanlı giyim kuşamında temel giysi elemanı olarak öne çıkmaktadırlar.[1]


[1] Meltem Ok, “Tasarım ve Süsleme Öğeleriyle Topkapı Sarayı Padişah Kaftanları”, Akdeniz Sanat Dergisi, c. 8, sy. 16, 2015, Cilt 8, Sayı 16, ss. 73-74.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar