0

Bazı vakaların aynı yerde karşılaması, hal ve şartların birbirine uyması.[1]


[1] Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, s. 178.

 K
Türkçe Tarih

Komünizm

Önceki yazı

Yorumlar