0

Bir çeşit toplumsallaşma. Kooperatif, eşitlikçi ve sınıfsız toplum için özel mülkiyetin ortadan kaldırılması ve üretim araçlarının kamusallaşması ideali ve bu idealleri somutlaştıracak sosyal örgütlenme biçimi.[1] Proletaryanın kapitalist koşullardan kurtulması.[2] Marxistler komünizm ile İlmi sosyalizmi eşanlamlı sayarlar. Ancak çeşitli yorumlamalara göre sosyalizm evrimci, komünizm devrimci ve ihtilalci karakteriyle ayrılır.[3] Karl Marx ve Friederich Engels’in öngörülerinin aksine dünyada komünist sistemler, ağırlıklı olarak köylü toplumlarda -dönem itibariyle coğrafya olarak dünyanın en büyük ülkesi Sovyetler Birliği, dünyanın en büyük fazla nüfusa sahip ülkesi Çin gibi- kurulmuştur. [4]


[1] Kenneth  Rexroth, Communalism: From Its Origins To Thetwentieth Century, New York: Seabury Press, 1974, ss. 22-34.

[2] Friederich Engels, Principles Of Communism, (çev. Max Bedacht), Chicago: The Little Red Library, 1925, s. 6.

[3] Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, s. 177.

[4] Archie Brown, The Rise And Fall Of Communism, HarperCollins e-books, 2009, s. 19.

 K
Türkçe Tarih

Komünist Manifesto

Önceki yazı

Konjonktür

Sonraki yazı

Yorumlar