0

Kırsal yerleşimde küçük iskan birimi.[1] Köy ve yahut küçük kasaba. Emniyet güçleri, mahkemesi ve ticari sokakları olmayan, küçük ev toplulukları, bina ve ışıkların toplandığı şehirle bağlantılı yer.[2]


[1] İbrahim Yurdakul, “Gebze Nahiyesi’ne Bağlı Karyeler”, Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, c. 2, (ed. Haluk Selvi vd.), Kocaeli 2016,  s. 1227.

[2] Necla Yılmaz, “Kuran’da Karye Kavramı”, (Yüksek lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Rize 2015, ss. 19-20.

 K
Türkçe Tarih

Karşı Devrim

Önceki yazı

Kast Sistemi

Sonraki yazı

Yorumlar