0

Rusya’da başlıyan komünist ihtilalin  diğer memleketlere de yayılmasını sağlamak amacıyla 1919’da tesis edilen ve faaliyetleri Sovyet Rusya tarafından planlanan organizasyon.[1]


[1] Ülker Gürkan, “SSCB Siyasî Rejiminin Ana Hatları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 21, sy. 1, Ocak 1964, ss. 176-178.

 K
Türkçe Tarih

Kolonizasyon

Önceki yazı

Komünist Manifesto

Sonraki yazı

Yorumlar