0

Batı Avrupa, Türkiye, Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Kore ve Doğu Sibiryanın kenar kuşak ülkeleri olduğunu ve bu ülkelere hâkim olan devlet veya devletlerin, dünyayı kontrol edebileceğini öne süren Amerikalı Nicholas Spykman‘a (1893-1943) ait teori.[1] Mackinder’in Kara Hakimiyet Teorisine cevap veren teori, Sovyetleri Asyanın merkezi bölgesinde tutacak ve denizlere çıkışını cok büyük ölçüde engelleyecek politika ve stratejileri ön plana çıkarmaktadır.[2]


[1] Ufuk Cerrah, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Avrasya Jeopolitiğinde Yaşanan  Değişimlerin Karadeniz Güvenliğine Etkileri”, Karadeniz Jeopolitiği, (ed. Hasret Çomak vd.), İstanbul: Beta Basım Yayım, 2017, ss. 250-256.

[2] Handan Arslan-Sabri Karadoğan, “Sayısal Harita Ortamında Bir Analiz: Jeopolitik – Jeostratejik Teoriler ve Türkiye”, IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, (16-17 Ekim 2003), Elazığ 2004, s. 6.

 K
Türkçe Tarih

Kervansaray

Sonraki yazı

Yorumlar