0

Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, gizli olarak sezdirmeden kaçırma işi, kâr payı çok yüksek olan bir suç. Devlete vermekle yükümlü olduğu vergi ve resmi vermemek için hile ile alım satımı yasaklanmış maddeleri gizlice alıp satmak ve böylece yarar sağlamak, yurda gümrüksüz mal sokmak.[1]


[1] Faruk Kerem  vd., “İslami İş Etiği ve Para Sevgisinin Kaçakçılık Algısı Üzerindeki Etkileri: Alanya Esnafı Örneği”, İş Ahlakı Dergisi, 9/2, Kasım 2016,s. 190. ; Yavuz Kahya, “Suç Teorileri Işığında Türkiye’de Kaçakçılık Olgusu: Toplumsal Nedenleri, Boyutları ve Algısı”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 15, sy. 3, 2015, s. 161.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar