0

Ekonomik kalkınma araçlarından biri.[1] Bireylerin tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi şekilde ve maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleri,[2] ortak ekonomik hedefleri ve fonksiyonları yürütmek amacı olan aktörler.[3]


[1] Çelik Aruoba, “Tarımsal Kalkınmada Kooperatiflerin Önemi Üzerine Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 26, sy. 2, 1971, s. 108.

[2] Ziya Gökalp Mülayim, Genel ve Tarımsal Kooperatifçilik, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1975, s. 13.

[3] Rasih Demirci, “Türkiye’de Kooperatifçilik Hareketleri ve Kooperatifçiliğimizden Beklenen Gelişmeler”, X. Türk Kooperatifçilik Kongresi, Ankara: Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, 1981, ss. 25-26.

 K
Türkçe Tarih

Köy Enstitüsü

Sonraki yazı

Yorumlar