0

Orijinal kültür içinde sonradan ortaya çıkan bir veya daha fazla grubun değişimlerle devam eden ilişkisi ve farklı kültürlerden gelen bireylerin aynı gruplarda ilişki sürmesinin sonuçları.[1]


[1] B. Dilara Şeker, “Kente Göç Etmiş Bir Örneklemde Kültüre Uyum (Kültürlenme) Süreçleri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, c. 3 sy. 2, 2006, s. 2.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar