0

Osmanlı İmparatorluğunda yargı ve ilmiye teşkilatının başı, devlet memurlarının yargı işlerine bakan kurum. Osmanlı İmparatorluğunda ilk kazasker  Orhan Gazi döneminde Bursa kadısı olan Çandarlı Kara Halil’dir. II. Mehmed döneminde kazaskerlerin sayısı, Rumeli ve Anadolu kazaskeri olmak üzere ikiye çıkarılmış, buna ilaveten II. Selim döneminde, bir süre sonra kaldırılan Arap ve Acem kazaskerliği de kurulmuştur. Kırım ve Kuzey Afrika’da bulunan kadılar Rumeli kazaskerine, Anadolu ve Arabistan’da bulunan kadılar ise Anadolu kazaskerine bağlı idi.[1]


[1] Abdullah Demir, “Osmanlı Hukukunda Devletin Yapısı”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy. 1, ss. 7-8.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar