0

Ekonominin likidite sıkıntısına düşmesini veya aşırı likidite baskısıyla dengesizliğe sürüklenmesini önlemek için izlenen politika. [1]


[1] Feridun Ergin, Kredi Sistemi, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1975, s. 177.

 K
Türkçe Tarih

Köy Enstitüsü

Önceki yazı

Kullukçular

Sonraki yazı

Yorumlar