0

Kızıl ve baş kelimelerinden oluşan bir terkip,[1] Anadolu Aleviliği için en çok kullanılan ve Alevilerce genel anlamıyla benimsenen isimlerden biri,[2] Türkmen şiilik biçimi.[3]


[1] Doğan Kaplan, “Buyruklara Göre Kızılbaşlık“, (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), Konya 2008, s. 8.

[2] Sayın, “Alevi Kimliği ve Anadolu Aleviliği Üzerine Bir Deneme”, s. 99.

[3] İrene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, (çev. Turan Alptekin), İstanbul: Cem Kültür Yayınevi, 1994, ss. 53-54.

 K
Türkçe Tarih

Kılıç Hakkı

Önceki yazı

Kızılelma

Sonraki yazı

Yorumlar