0

Türklerin cihan hâkimiyeti ideali,[1] zaferin işareti, hâkimiyetin veya fethedilmek üzere seçilmiş yerin sembolü.[2]


[1] Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, ss. 264-267.

[2] Fatih Özdemir, “Kızıl Elma’yı Arayan Üç Yazar: Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ragıp Şevki Yeşim”, Turkish Studies, 3/5, Sonbahar 2008, ss. 504-505.

 K
Türkçe Tarih

Kızılbaş

Önceki yazı

Yorumlar