0

Milli Mücadele sırasında başlayan Türk devriminin bir ürünü. Kemalizm kavramı ilk defa Atatürk ilkelerini Kemalizm ideolojisi olarak kabul eden Batılı yazarlar tarafından kullanılmış ve daha sonra kavram Türkçe’de Atatürkçülük olarak adlandırılmıştır.[1]


[1] Mustafa Albayrak, “Kemalizm’in Düşünsel Temelleri ve Tarihsel Oluşumu”, ATAM, c. 26, sy. 77, 2010, ss. 307-310.

 K
Türkçe Tarih

Kenarkuşak Teorisi

Sonraki yazı

Yorumlar