0

Durağı olmayan hiçbir yol yoktur![1]  Ticaret yolları üzerinde, yürüyerek bir günde gidilebilecek kadar mesafelerde (8 – 9 saat, 30 – 40 km) kurulmuş, seyahat eden insanların hayvanlarıyla birlikte konaklayabileceği ve her türlü ihtiyacını karşılayabileceği,[2] Anadolu kentleşmesinde önemli bir fonksiyona sahip[3] kale görünümlü yapılar.[4]


[1] Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, (çev. Mehmet Ali Kılıçbay), İstanbul: Eren Yayıncılık, 1989, s. 182.

[2] Hüseyin Uslu, Başlangıçtan Günümüze İslam Müesseseleri Tarihi, İstanbul:Gonca Yayınları, 1985, s. 196.

[3] Hazal Ceylan Öztürker, “Kervansaray Tipolojilerinin Türk Coğrafi Sahasındaki Genel Gelişimi Üzerine Bir Bakış”, I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu Sosyal Bilimler Bildiri Kitabı, (ed. Cengiz Atlı), Iğdır 2013, s. 175.

[4] Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. I, Konya: Kombassan Yayınları, 1994, s. 397.

 K
Türkçe Tarih

Kenarkuşak Teorisi

Önceki yazı

Yorumlar