0

Osmanlıca cihanşümul.[1] Ulus devlet sınırlarını aşan küresel kapitalizm.[2] Kumanda ekonomisinin küçülmesi, devletin bütün sosyal ve ekonomik işlevlerinden vazgeçmesi,[3] siyasi güç, otorite ve yönetim biçimlerindeki yapısal dönüşüm.[4]


[1] Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, s. 160.

[2] William Robinson, “Beyond Nation-State Paradigms: Globalization, Sociology, and the Challenge of Transnational Studies”, Sociological Forum, vol. 13, no. 4, December 1998, ss. 563-564.

[3] Gencay Şaylan, Küreselleşmenin Gelişimi, Küreselleşme, Ankara: İmge Kitabevi, 1997, s. 9.

[4] Fırat Bayar, ”Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, sy. 32, 2008, s. 28.

 K
Türkçe Tarih

Lağımcı

Sonraki yazı

Yorumlar