0

Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askeri önem taşıyan kentlerde, geçit ve darboğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı.[1]


[1] Baykal, Tarih Terimleri Sözlüğü, s. 70.

 K
Türkçe Tarih

Yorumlar